צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

קברי צדיקים עבר הווה עתיד

כשרבי שמעון ורבי אלעזר בנו נכנסו למערה מפחד הרומאים הם לא ידעו היכן זה יגמר, איך הסיפור נגמר אנחנו יודעים הקיסר מת הגזרה בוטלה,רבי שמעון ובנו יצאו מן המערה, עכשיו נעבור לימינו, מאות אלפי מבקרים פוקדים את קבריהם של רבי שמעון ובנו למה? בהמשך!

קברי צדיקים - ההתחלה

המסורת הנפוצה כל כך בימינו של  התחילה עוד בימי משה רבנו, בפרשת שלח – לך שבספר במדבר משה רבנו שולח שנים עשרה מרגלים לתור את ארץ ישראל שהייתה ידוע בשם ארץ כנען, המטרה הייתה לבדוק את טיב ארץ כנען מצב חיילות האויב ומבצריהם, ארץ כנען הובטחה לעם ישראל על ידי אלוקים, והיה במעשה זה מעין חוסר אמונה בהבטחת ה', ואכן עשרה מתוך 12 המרגלים חזרו ובפיהם בשורה שלא ניתן לכבוש את ארץ כנען בגלל שיש בה בני ענקים, המבצרים חזקים ועוד. טענות אלו כך מתברר מדברי המפרשים היו מעורבות באינטרסים אישיים אפילו רוחניים הם אמרו "טוב לנו להיות במדבר בה ההשגחה העליונה מספקת לנו אוכל שתייה ושאר צרכים ואנחנו יכולים לשקוד על לימוד התורה, מאשר שבארץ ישראל נצטרך להתבטל מלימודנו ולעסוק במלאכה ובמלחמות" כך הם טענו. רק יהושע בן נון שהפך לאחר מות משה למנהיג של עם ישראל וכלב בן יפונה, האמינו בהבטחה האלוקית ובטוב הארץ ויצאו בקול נגד עצת שאר המרגלים.

כאן התחילה המסורת. על מנת להינצל מעצת המרגלים כלב בן יפונה פורש משאר המרגלים ועולה להתפלל בקבר אבותיו במערת המכפלה, שם קבורים האבות הצדיקים. כלב מבקש מאלוהים להינצל מהקנוניה ולדבוק באמת ואכן אלוהים מסייע בידו וכאשר 12 המרגלים חוזרים אל בני ישראל ובפיהם תיאורים מפחידים שמטילים מורך בלב העם, ניצב כלב בן יפונה עם יהושוע בן נון ומכריז "טובה הארץ מאוד מאוד" ו “יכול נוכל לה”.

כלב הניח את אבן הדרך הראשונה במסורת עליה לקברות צדיקים ומאז לא מפסיקים רבבות אלפי ישראל לפקוד את קברי הצדיקים , עם גילוי ספר הזוהר תופעה זו רק גברה, הזוהר מבאר בצורה מדהימה את תהליך הישארות חלק מנשמת הצדיק בתוך הקבר האר”י הקדוש אף כתב ספר שבו מופיעים כל קברי התנאים והחסידים באזור צפת וגלילותיה אומרים שכל מקום נגלה ע”י עזרה אלוקית.

קברי צדיקים - מתנגדים בעד ונגד

הרמב"ם בגישתו השכלתנית יצא נגד המנהג גם הוגי דעות אחרים פסלו את המנהג מכיוון לא מכיון שיש בזה פגם הלכתי אולי אפילו להפך רבי יוסף קארו בספרו "שולחן ערוך" מזכיר מנהג זה לשבח, אלא מכיוון שסביב התופעה המבורכת התחילה להתפתח תרבות של קמעות וטקסים הגובלים בעבודה זרה שגרמו לרבנים לחשוש ממנהג זה , זאת בנוסף לכך שלא כל עולי הרגל עשו את האבחנה בין תפילה לאלוהים שיושיע אותם בזכות הצדיק כראוי וכמקובל, והתחילו להתפלל לצדיק עצמו כלומר הם אמרו "צדיק פלוני תושיע אותי" וכו מה גם שיש בעצם פניה אל המתים איסור הלכתי וגם מעין סרך של עבודה זרה. הרי אין אנו סומכים על איש ואין ביכולת איש לפעול במציאות מלבד ה', הדעה הנכונה היא שיש להתפלל לה' לישועה בזכות המעשים הטובים של הצדיק ובזכות המצוות שהוא עשה שהם יקרים לפני ה' לאין ערוך.

המשבר הגיע עד לכך שיש אוסרים לעלות לקברי צדיקים בכלל הן מהטענה שהזכרנו והן מהטענה הרוחנית שמי שאינו טהור מטומאת קרי (טומאה הנגרמת ע"י פליטת זרע) גורמי הטומאה נדבקים בו ולמעשה גורם נזק לעצמו ומבזה את הצדיק.
אך הדברים לא השפיעו בהרבה על רבבות אלפי ישראל חוץ מאותם חסידים של הרמב"ם אשר שוללים את דרך המיסטיקה ודוגלים בשכלתנות.

בסופו של דבר ניתן לומר שעם ישראל עולה בהמוניו לקברות צדיקים באמונה תמימה ובאמונת חכמים לבקש ולהתפלל, וגם אותם אשר טועים ומבקשים להיוושע מהצדיק אינם עושים זאת בכוונת זדון אלא מתוך תמימות וחוסר ידיעה הרי ידוע שישראל מאמינים בני מאמינים ואין לחשוד בהם בעבודה זרה ח”ו.

כך נסללה לה הדרך אל המנהג הקדוש הזה, וכולנו מחכים לתחיית המתים על מנת שנוכל לראות את כל מי שחיכינו לו כל כך פנים אל פנים. אויר קדוש, מים מבורכים, סגולות וקמיעות אמת או הבל?