צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

רבי יונתן בן עוזיאל, מי היה?

רבי יונתן בן עוזיאל היה תנא בדור הראשון של התנאים (חכמי המשנה) יש אומרים שהיה רווק ויש אומרים שהיה נשוי אך חשוך ילדים, תפילה על קברו מועילה למציאת זיווג וסגולה לפריון.

מסופר עליו שהיה גדול תלמידי הלל הזקן ונאמר עליו שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו רק שדורו לא היה ראוי לכך.