צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

רבי יונתן בן עוזיאל

ההילולה של רבי יונתן בן עוזיאל, מתי?

נוהגים לעלות לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל בזמנים שונים. ההילולה הרשמית נחגגת בכו' סיוון, מעבר לזה נהוג לעלות לקברו כל ראש חודש.

בזמנים האלו נוהג הרב איפרגן לערוך תיקונים. במעמד מאות אנשים הוא מקריא שמות ליד הקבר ומדליק אלפי נרות.

בנוסף לכך מדליקים מדורה גדולה והרב זורק אליה חבילות של נרות תוך כדי שהקהל מבקש בקשות שונות. 

באיזה תקופה חי רבי יונתן בן עוזיאל?

רבי יונתן בן עוזיאל חי בתקופה של בית המקדש השני כמה שנים לפני החורבן. היה שייך לזרם הפרושים מה שנקרא בימינו אורתודוקסים.

תרגם את התורה בספר הנקרא 'תרגום יונתן', וכשהגיע לפרש את הכתובים יצאה בת קול ואמרה "עד כאן, בכתובים טמון סוד בוא המשיח ועדיין לא הגיע הזמן לסוד זה להגלות.
 

רבי יונתן בן עוזיאל, מי היה?

רבי יונתן בן עוזיאל היה תנא בדור הראשון של התנאים (חכמי המשנה) יש אומרים שהיה רווק ויש אומרים שהיה נשוי אך חשוך ילדים, תפילה על קברו מועילה למציאת זיווג וסגולה לפריון.

מסופר עליו שהיה גדול תלמידי הלל הזקן ונאמר עליו שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו רק שדורו לא היה ראוי לכך.
 

קברו של רבי יונתן בן עוזיאל

קברו של רבי יונתן בן עוזיאל נמצא ביישוב הקדום עמוקה. קברו של רבי יונתן אפוף מסתורין מספרים על בעלי החיים, הנמצאים שם דרך קבע באורך פלאי ומתייחסים אליהם ביראת כבוד .הפרישות המופלאה שחי בא וצדקתו המופלגת בא לידי ביטוי בסגולה שדבקה בו.