צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

קבר

ההילולה של רבי יונתן בן עוזיאל, מתי?

נוהגים לעלות לקברו של רבי יונתן בן עוזיאל בזמנים שונים. ההילולה הרשמית נחגגת בכו' סיוון, מעבר לזה נהוג לעלות לקברו כל ראש חודש.

בזמנים האלו נוהג הרב איפרגן לערוך תיקונים. במעמד מאות אנשים הוא מקריא שמות ליד הקבר ומדליק אלפי נרות.

בנוסף לכך מדליקים מדורה גדולה והרב זורק אליה חבילות של נרות תוך כדי שהקהל מבקש בקשות שונות. 

רבי יונתן בן עוזיאל, מי היה?

רבי יונתן בן עוזיאל היה תנא בדור הראשון של התנאים (חכמי המשנה) יש אומרים שהיה רווק ויש אומרים שהיה נשוי אך חשוך ילדים, תפילה על קברו מועילה למציאת זיווג וסגולה לפריון.

מסופר עליו שהיה גדול תלמידי הלל הזקן ונאמר עליו שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו רק שדורו לא היה ראוי לכך.
 

במתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי - מה ניתן למצוא?

 

במתחם הקבר של רבי שמעון בר יוחאי נמצאים עוד מספר קברי צדיקים שתורמים לעלייה במספר המבקרים במתחם, כנראה שצדיקים רבים רצו להיקבר ליד רבי שמעון בר יוחאי.

מי קבור במערת המכפלה?

במערת המכפלה קבורים האבות הקדושים, ולפי האגדה גם ראשו של עשו, שהשתרבב למקום בצורה מוזרה. 
המקום הנמצא בחברון קדוש ליהודים אך גם המוסלמים טוענים שיש להם חזקה על המקום ובזמן השלטון המוסלמי בארץ נבנה המבנה שאנו רואים היום על מערת המכפלה.

נשים צדקניות

"בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות נגאל" חלק א'

קברו של רבי יונתן בן עוזיאל

קברו של רבי יונתן בן עוזיאל נמצא ביישוב הקדום עמוקה. קברו של רבי יונתן אפוף מסתורין מספרים על בעלי החיים, הנמצאים שם דרך קבע באורך פלאי ומתייחסים אליהם ביראת כבוד .הפרישות המופלאה שחי בא וצדקתו המופלגת בא לידי ביטוי בסגולה שדבקה בו.

קבר האר"י הקדוש

בין קברי הצדיקים הרבים הנמצאים בעיר ובאזור ניתן למצוא את קברו של אולי המפורסם שבהם הלוא הוא האר"י הקדוש ששמו המלא הוא רבי יצחק לוריא אשכנזי בן שלמה, אשר פיתח את תורת הקבלה ובנה שיטה חדשה הנקראת על שמו הקבלה הלוראנית.