צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

אברהם אבינו

מערת המכפלה - חברון

מערת המכפלה בחברון היא המקום היחידי שאין עליו שום ספק בקשר לזהותו היהודית ולזהות הקבורים בה. אדם וחווה, אברהם ושרה,יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ואפילו ראשו של עשו.