צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

קברי נשים צדקניות

מדריך קברי נשים צדיקות זה הינו חלק ב מכתבת נשים צדקניות ומיקום קבריהן

דבורה הנביאה

כאמור הייתה נביאה ושופטת. שפטה את ישראל ארבעים שנה יחד עם ברק בן אבינעם מסופר בחז"ל שהם היו נשואים ודבורה פרשה ממנו על מנת לקבל נבואה, ברק סמך על צדיקותה כל כך עד שלא היה מוכן לצאת למלחמה בלעדיה, משום שהאמין שעם דבורה הם ינצחו בוודאי בקרב עם סיסרא בהר תבור.

מיקום הקבר:

קדש נפתלי העתיקה. קרוב לרמת נפתלי מצומת ישע נוסעים מערבה לצומת חירם לאחר 2 ק"מ לפני שהכביש מתעקל ימינה נראים עצים גדולים ולידם מעין מים חיים, משם ניתן להיעזר בשילוט ממול לשני ארונות קבורה מאבן מימין לכביש ישנו כביש צר הפונה ימינה. לאחר דקה הליכה מגיעים לארונות הקבורה של דבורה הנביאה וברק בן אבינועם.

זלפה

שפחת לאה, ילדה גם היא ליעקב שני בנים גד ואשר, ולה מקום כבוד בבניית עם ישראל.

מיקום הקבר:

"חלקת האמהות”,טבריה. נכנסים לטבריה מכביש 90 ומגיעים לרח' אלחדיף פונים ימינה לרח' אוהל יעקב שמאלה לרח' נייברג ובהמשכו לרוחב השומר בסוף רחוב השומר כ100 150 מטר משמאל לרחוב ניתן לראות מצבה שסביבה גדר הנקראת "קברי האמהות”.

חולדה הנביאה

החלה להתנבא בימי המלך יאשיהו, מבני בניהם של יהושע ורחב.

מיקום הקבר:

הר הזיתים בירושלים. במרומי הר הזיתים. יש לעיין המפה שנמצאת בהר הזיתים על מנת למצוא את המקום בקלות.

חנה ושבעת בניה

נהרגה הירא ושבעת בניה על קידוש ה' ע"י אנטיוכוס הרשע בשנת ג' תרט"ז תוך כדי עינויים קשים, מכיוון שסירבו לעבור על מצוות אלוהיהם לעבוד עבודה זרה, ובמקום אחר מסופר שציווה אותם לאכול חזיר, לאחר שנרצחו כל הבנים נרצחה גם חנה.

מיקום הקבר:

נוסעים לצפת עד התחנה המרכזית, מאחורי התחנה המרכזית יש רחוב המוביל לכיוון המכללה האקדמית לפני המכללה פונים ימינה בכיכר השטוחה לרחוב האר"י, יורדים עד לבית העלמין ושם ממש ליד קבר האר"י נמצא הציון הקדוש.  

יוכבד בת לוי

אם אהרון מרים ומשה, מנהיגי עם ישראל בדור המדבר.היתה מיילדת במצרים וסירבה לפקודת פרעה להמית את התינוקות שנולדו בעם ישראל וביחד עם שפרה תרמו להישרדותו של עם ישראל.

מיקום הקבר:

"חלקת האמהות”,טבריה. נכנסים לטבריה מכביש 90 ומגיעים לרח' אלחדיף פונים ימינה לרח' אוהל יעקב שמאלה לרח' נייברג ובהמשכו לרוחב השומר בסוף רחוב השומר כ100 150 מטר משמאל לרחוב ניתן לראות מצבה שסביבה גדר הנקראת "קברי האמהות”.
יעל אשת חבר הקיני

צפורה

אשת משה רבנו, ילדה את גרשום ואלעזר. המשפט "מאחורי כל גבר מצליח עומדת אשה חזקה" ככל הנראה נאמר עליה.

מיקום הקבר:

"חלקת האמהות”,טבריה. נכנסים לטבריה מכביש 90 ומגיעים לרח' אלחדיף פונים ימינה לרח' אוהל יעקב שמאלה לרח' נייברג ובהמשכו לרוחב השומר בסוף רחוב השומר כ100 150 מטר משמאל לרחוב ניתן לראות מצבה שסביבה גדר הנקראת "קברי האמהות”.

רחל אשת רבי עקיבא

בתו של כלבא שבוע, אחד משלושת העשירים הגדולים שהיו בירושלים ערב חורבן הבית השני. רחל נישאה לר' עקיבא, שהיה אז רועה צאן פשוט, בניגוד לרצון אביה. היא הייתה מוכנה להינשא לו בתנאי שיקדיש את חייו לתורה, ובכך הפכה לסמל של מסירות נפש על לימוד התורה, לאחר שנים חזר רבי עקיבא עם 24,000 תלמידים כשהוא בראשם והעניק לה כבוד גדול באומרו "שלי, ושלכם, שלה הוא!”

מיקום הקבר:

נכנסים לטבריה מכביש 90 לשדרות אליעזר קפלן, בצומת עם רחוב הבנים ורחוב הגליל פונים שמאלה לרחוב אחווה לאחר כ500 מטר פונים ימינה לדרך עפר עד לציון הקדוש.