צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

מערת המכפלה, מהיכן שמה?

מערת המכפלה נקראה בשם זה מכמה סיבות:
מערת המכפלה בנויה בצורה של שתי מערות זו על גבי זו ושני מבנים, עקב הכפילות נקרא שמה מערת המכפלה.
סיבה נוספת לשם היא עובדה שהאבות נקברו שם בזוגות, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה.
הרמב"ם מביא טעם פשוט "מכיוון שמערת המכפלה נמצאת בשדה ששמו המכפלה".