צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

מערת המכפלה - חברון

מערת המכפלה בחברון היא המקום היחידי שאין עליו שום ספק בקשר לזהותו היהודית ולזהות הקבורים בה. אדם וחווה, אברהם ושרה,יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ואפילו ראשו של עשו.

אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה מאת עפרון החתי ב400 שקל כסף דאז, לאחר שהמדרש מסביר שאברהם "התלהב" מהמקום, זאת לאחר שעגל מפוטם שהיה אמור להיות מיועד לסעודה שביקש אברהם לערוך לאותם שלושת המלאכים שבישרו לו על הולדת יצחק, ברח לתוך המערה.

אברהם נכנס אחריו ושם ראה את אדם וחווה ישנים ונר דלוק לראשם. לאחר הרבה שנים נקברו שם שאר האבות מכוח אותה קניה שביצע אברהם ועד היום אנו מחזיקים בה מתוקף היותה נחלת אבותינו.

לא ידוע לנו תאריך פטירתם של כל האבות אך ידוע שראש חודש אלול הוא יום פטירת שרה אימנו טו' בניסן הוא יום פטירת יצחק וטו' תשרי הוא יום פטירת יעקב אבינו.