צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

השל"ה הקדוש

כדאי להגיד כמה מילים גם על השל"ה הקדוש הלא הוא ישעיהו הלוי הורביץ אשר קבור גם הוא במתחם הרמב"ם בטבריה מכיוון ששמו נקשר בסגולה מיוחד, המסורת מספרת שתפילה על קברו מסוגלת לעזור בחינוך הילדים, זאת מכיוון שהשל"ה חיבר במיוחד עוד בחייו תפילה.
השל"ה היה גדול רבני אשכנז אשר נהג כל ימיו לאסוף כספים עבור הישוב היהודי הארץ ישראל עד שהחליט לעלות בעצמו לארץ ישראל תחילה גר בירושלים עבר לצפת ונקבר בטבריה.