צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

היכן מסופר על כל אותן נשים צדקניות?

על נשים צדקניות אלו מסופרים סיפורים רבים חלקם מופיעים בפשט הפסוקים בספר שופטים למשל מסופר על "דבורה הנביאה, "יעל אשת חבר הקיני" ועוד. בגמרא ובמדרשים מסופר על "חנה ושבעת בניה" ועל ברוריה אשת רבי מאיר בעל הנס שעליו כתבנו במקום אחר.

כמובן מסופר על אשתו של רבי עקיבא ועל המסירות נפש שלה. שהייתה מוכנה לחיות חיי עוני על מנת שבעלה ילמד תורה במשך 24 שנה.