צור קשר

רוצה טיול לקברי צדיקים
לקבלת מידע צור קשר!

איזה מעשים מיוחסים לבבא סאלי?

הבבא סאלי או הרבי ישראל אבוחצירא ידוע במופתים שעזרו לאנשים רבים בפרטיות כמו פקידת עקרות מציאת פרנסה ועוד, אך גם בניסים שהיו לטובת הכלל. אחד מהם היה בצפת שם שנים רבות נמנעו מלהיכנס לבית כנסת האר"י (על שם רבי יצחק לוריא אשכנזי), השמועות סיפרו שכל מי שהיה נכנס לא היה זוכה לסיים את שנתו, יום אחד אחד בא רבי ישראל לגבאי וביקש ממנו להיכנס, הגבאי סירב מכיוון שהוא פחד שרבי ישראל ימות כמו השאר, אך הבבא סאלי עשה כמה תיקונים וכוונות והכשיר את הבית כנסת להיות פתוח לרבים עד היום.